vineri, 13 decembrie 2013

ASF prelungeste termenul pentru urmarea unui curs de specializare profesionala

Autoritatea de Supraveghere Financiara a prelungit pana la 30 septembrie 2014 termenul pana la care trebuie sa se realizeze pregatirea profesionala obligatorie pentru anumite categorii de personal ale unui asigurator, prin urmarea cursurilor de specializare organizate in cadrul Institutului de Management in Asigurari, potrivit Normei nr. 15/2013, adoptata de ASF in luna noiembrie.

Astfel, in Norma nr. 15/2013 pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 16/2012, se mentioneaza ca "(2) Pentru persoanele mentionate la alin. (1) care la data aparitiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurator, indiferent de functia pe care o ocupa, perioada maxima de conformare este pana la data de 30 septembrie 2014 inclusiv."

Este vorba despre conducatorii si personalul de executie din compartimentele specifice domeniului asigurarilor, de subscriere a contractelor de asigurare, managementul riscului, reasigurare, daune, cat si despre conducatorii compartimentelor nespecifice: economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informatiei, evaluare medicala asigurati si altele, conform organigramei asiguratorului.

Acelorasi conditii se supun si personalul de executie din compartimentul economico-financiar, persoanele angajate in cadrul unui asigurator pentru vanzarea politelor de asigurare, directorii si personalul de conducere din subunitatile teritoriale ale unui asigurator, cu exceptia agentiilor si punctelor de lucru, precum si personalul de specialitate din directiile/compartimentele acestor subunitati teritoriale.

In Art. 29 alin. (1), Ordinul 16/2012 prevede ca aceste categorii de personal "trebuie sa urmeze cursurile de specializare profesionala organizate in cadrul Institutului de Management in Asigurari, in termen de 12 luni de la data angajarii sau numirii in functie."

Sursa: www.1asig.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu